واتساپ روی قابلیت پخش پیام صوتی بدون نیاز به باز بودن صفحه چت کار می‌کند