49 شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری‌های دریایی شناسایی شد؛ به‌کارگیری ظرفیت‌ها در صنایع