دبیر انجمن علمی کشوری فناوری اطلاعات سلامت اعلام کرد:
مشخص شدن آسیب‌های آموزش صرفا آنلاین درآینده