احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۳ مگاواتی لامرد آغاز شد