طهرانچی:
مکتب سردار دل‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی تدوین می‌شود