به کمک 8 شرکت دانش‌بنیان 117 محصول اولویت‌دار زیستی تولید می‌شود؛ حمایت یک‌هزارمیلیاردریالی