افزایش نرخ رسمی پوند‏‏‏‏‏, یورو و ۲۱ ارز دیگر؛ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰