افزایش محسوس قیمت طلا در بازار/ سکه؛ ۱۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان