همزمان با آغاز دهه مبارک فجر ؛
طرح بخشودگی جرایم بدهکاران معوق صندوق رفاه از امروز اجرا می شود