6000 تست سالیانه به شناخت سلول‌های سرطانی کمک می‌کند