حتی اگر از کنار فرد مبتلا به امیکرون عبور کنید، احتمالا مبتلا خواهید شد