برگزاری مسابقه قرآنی «والفجر» در آستان حضرت عبدالعظیم(ع)