ارمغان دهه فجر برای مرکز گلستان؛
افتتاح و کلنگ زنی ۲ هزار و ۲۱۹ طرح عمرانی و اقتصادی در گرگان