توسعه محصولات دانش‌بنیان با 3 خدمت تسهیل شد؛ ترغیب بازار داخلی به خرید تولیدات ایران‌ساخت