در برنامه گفتگوی قرآنی
پیوند قرآن و انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره امام (ره)