دبیر نشست هم‌اندیشی اندیشکده‌های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:
سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به زودی نهایی می‌شود