نقره داغ شدن مردم با سیب زمینی همدان!/ خبری از حذف دلالان نیست