سخنرانی سیدمحمد حسینی، معاون رئیس جمهور در یادواره باشکوه شهدای منطقه نیسیان اردستان