بهره برداری از محصولات جدید کارخانه نوآوری آزادی؛
عضو کارخانه نوآوری آزادی موفق به تولید فرآورده های نوین دارویی «نانو سافت ژل» شد