دستگاهی که تمامی سطوح را در کمتر از یک دقیقه ضدعفونی می‌کند