معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها:
دانشگاه‌ها برای برگزاری مراسم اعتکاف با مسوولان بهداشتی استان‌ها هماهنگ باشند