رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خبر داد:
پیش‌بینی مشارکت ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی خیران مدرسه‌ساز در بودجه سال آینده