AirPods Max 2 به جای دکمه چرخان از کنترل های لمسی استفاده می کند