رونمایی از سامانه جامع نشریات علمی کشور با حضور معاون وزیر علوم