امضای تفاهم‌نامه مشترک؛ ایجاد خانه خلاق و نوآوری مترو