دومین دوره مسابقات برنامه نویسی آنلاین دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود