توصیه‌هایی برای پیشگیری از عارضه کم خونی در زنان باردار