اختتامیه جشنواره فیلم فجر، "موقعیت مهدی" بهترین فیلم