در ابتدای معاملات؛
رشد هزار واحدی شاخص بورس؛ ۲۳ بهمن ۱۴۰۰