در نشست خبری نمایشگاه اینوتکس مطرح شد؛
اینوتکس ۲۰۲۲ در اردیبهشت 1401 در محل پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود