آغاز به کار اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی کشور با حضور ۱۲۵ شرکت