بحران اوکراین بهای نفت را به بالاترین میزان افزایش داد