باتوجه به افزایش اومیکرون؛
پروتکل‌های بهداشتی به دانشگاه‌ها ابلاغ شد