استقبال از گلکسی تب اس ۸ و به دردسر افتادن سامسونگ