رئیس قوه قضاییه در دیدار با اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی:
سازمان نظام پزشکی برای حمایت از بیمار همه ظرفیت‌های قانونی خود را به کار گیرد