لزوم جذب دانش‌آموزان خارجی در مناطق مرزی با احداث مدارس مجهز به امکانات خوابگاهی