مدیر حوزه‌های علمیه کشور:
۴۵۰۰ نفر از طلاب جذب آموزش پرورش شده‌اند