سهم ۶۵ درصدی اجاره خانه در سبد هزینه خانوار‌های تهرانی