نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد
ویتامین دی درمان موثری برای کووید ۱۹ نیست