دانشجویان شهریه پرداز علامه طباطبایی برای تحصیل خود چقدر هزینه می‌کنند؟