مجری فنی شبکه شاد اعلام کرد:
جابه‌جایی روزانه ۲۵۰ میلیون پیام در شبکه شاد