رییس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی پاسخ داد
سرنوشت جسدهای اهدایی به دانشگاه‌های علوم پزشکی چه می‌شود؟