دانشگاه آزاد اعلام کرد؛
آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی و بورد تخصصی ۱۲ اسفند برگزار می شود