با تلاش پژوهشگران استرالیایی
درمان نوع تهاجمی سرطان کبد با کمک یک روش پرتودرمانی