عرضه اولیه سهام استقلال و پرسپولیس؛ یکشنبه ۱۵ اسفند