خانواده‌های تهرانی دارای ۳ فرزند در شهرهای جدید زمین‌دار می‌شوند