مدیرعامل گروه بهمن از برنامه ریزی برای کسب بیش از ۵۰ درصد از بازار خودروهای تجاری خبر داد