بر اساس آمارهای رسمیِ همه‌گیری کرونا
جدیدترین آمار جهانی کرونا؛ ثبت بیش از ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار فوتی تاکنون