اختتامیه سیزدهمین رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق برگزار شد