مطالعات نشان می دهد؛
مبتلایان به کرونا ایمنی طولانی مدتی در مقابل سویه های جدید دارند